Pittura | Seicento | Guido Reni | Gesu' Bambino addormentato sulla Croce

Gesu' Bambino addormentato sulla Croce


Guido Reni

Dipinto: Gesu' Bambino addormentato sulla Croce

Guido Reni
(1575 - 1642)

Gesu' Bambino addormentato sulla Croce

76 x 64,5 cm
Olio su tela
1625 ca.


Descrizione opera

Giudizio critico